Entrevista nº 2019

  • Fondo Nomes e Voces

Resumo

Nun primeiro apartado, abórdanse diversos temas da etapa republicana: a actividade económica e as vinculacións políticas da familia, incluída a pertenza da entrevistada á organización infantil do partido comunista, os pioneiros roxos. Relátase, de seguido, o proceso represivo sufrido por cada membro da familia e as vivencias nese momento e en anos posteriores dos nenos da familia que experimentaron en carne propia as vexacións dos vencedores