Fondos

Nace a partir da Unidade de Patrimonio Documental e Oral Contemporáneo (UPDOC) creada en 2004 no Departamento de Historia Contemporánea e de América, que recompila unha actividade continuada de construción de fondos orais principiada a finais dos anos 1980. Ten orixe no Proxecto HISTORGA de fontes orais (Historia Oral de Galicia) que formou a mais de trinta promocións de estudantes de Historia no manexo da historia oral e que tivo continuidade nos traballos dos equipos de investigación en diversos proxectos ao longo destas tres décadas, até reunir un amplo fondo de máis de 1.600 entrevistas; e mais o impulso singular do proxecto Nomes e Voces (2006-2010), que conserva actualmente un fondo de arredor de 530 testemuñas orais. A base de datos de Terra e Memoria integra rexistros residentes (dados de alta na propia base de datos) e outros rexistros importados desde a base de datos (nomesevoces.net) que funcionan tamén de forma independente.
 • Nomes e Voces

  Este fondo é resultado dos traballos do Proxecto de Investigación "Nomes e Voces" que naceu ao abeiro das programacións que realizou a Xunta de Galicia con motivo do Ano da Memoria 2006 coa intención de estudar ás vítimas da represión durante a Guerra Civil e a ditadura, e ofrecer á sociedade os datos relativos ás persoas que sufriron persecución por mor da súa posición favorable á democracia republicana.

  O traballo vira ao redor da pescuda dos nomes, das voces e dos lugares da represión para o que se indagou en 2000 procesos sumariais, nos 315 rexistros civís e fixéronse 482 entrevistas para recoller os testemuños dos que pasaron polo cárcere ou estiveron agochados, así como as lembranzas dos seus descendentes.

 • HISTORGA Xeral

  O Fondo HISTORGA (Historia Oral de Galicia), foi creado en 1987 pola profesora Isaura Varela, coa colaboración de Marc Wouters e Xurxo Pantaleón, converténdose nun programa de investigación moi ambicioso e pioneiro, posto en marcha nun momento no que a historia oral aínda tiña un escaso desenvolvemento.

  Pon a disposición do interesado testemuñas sobre aspectos centrais da historia recente de Galicia, como son as máis de 350 gravacións en torno á Guerra Civil e ao exilio, así como as igualmente ricas testemuñas sobre a conflitividade política e social rexistrada no Franquismo e na Transición, ou as referentes á vida cotiá, alimentación, educación,mundo rural ou historia da muller en Galicia.

  Contén testemuños de persoas nacidas ó longo de todo o século XX e aínda no século XIX; como é o caso dunha entrevista realizada a un vigués nado en 1888.

Recolle máis de 5.000 imaxes que teñen orixe nas investigacións levadas a cabo polo equipo do proxecto Nomes e Voces, dende 2006. A maior parte delas teñen que ver directamente coas entrevistas que se albergan neste mesmo fondo, grazas ás doazóns que realizaron os entrevistados e os seus familiares. Outras teñen outra natureza, trátanse de doazóns que fixeron persoas particulares, asociacións ou investigadores. Esta recolección de fondos segue viva na actualidade, incorporando as novas achegas ao repositorio de Terra e Memoria.
A cronoloxía abrangue dende o comezo do século XX ata a actualidade e a gran maioría están relacionadas con Galicia, pero tamén inclúen vivencias dos anos da guerra en distintas frontes e presidios de España e Europa, así como dos camiños do exilio. Neste fondo podemos atopar imaxes de persoas, de obxectos, de lugares e de espazos e mesmo de documentación (notas, cartas...), con temáticas moi diversas semellantes as das entrevistas.

Débense citar as informacións recollidas do seguinte xeito: “título imaxe/n´º imaxe”, www.terraememoria.usc.gal

Recolle todos os exemplares dos xornais editados por Marcelino Gómez Arias, un xornalista e político republicano (Castropol, 1880-Crecente, 1924). A súa figura foi recuperada por Perfecto Ramos Rodríguez e plasmada na obra “Marcelino Gómez Arias. Unha vida dedicada á loita pola República e o Agrarismo”.  O fondo foi cedido pola súa neta, Lucrecia, que cedeu os exemplares orixinais ao Grupo Histagra para a súa dixitalización e para a incorporación a Terra e Memoria (USC).

As publicacións recollidas, son as seguintes:
“La España Moderna”, Tandil (Arxentina)
Nº1 (3 de agosto de 1907)-51 (8 de agosto de 1908)
“La España Moderna”, Lisboa (Portugal)
Nº 1 (10 de outubro de 1908)- 8 (8 de novembro de 1908)
“El Clamor Español”, Lisboa (Portual)
Nº 1 (6 de febrero de 1909)-25 (12 de maio de 1909)
“Tierra Libre”, 1ª etapa, Angudes-Crecente (Galicia)
Nº 1 (1 de novembro de 1913)-7 (1 de xuño de 1915)
“Tierra Libre”, 2ª etapa, Angudes-Crecente (Galicia)
Nº 1 (1 de maio de 1915)- 2 (1 de xuño de 1915)
“Tierra Libre”, 3ª etapa, Angudes-Crecente (Galicia)
Nº 1 (29 de xuño de 1922)-18 (6 de xuño de 1923)
“El Amigo del Pueblo”, Angudes-Crecente (Galicia)
Nº 1 (15 de maio de 1919)- 2 (1 de xuño de 1919)
“Solidaridad”
“Solidaridad Obrera”
“La Calle”
“El Despertar Gallego”
“La Zarpa”
“Aires del Miño”
“El Eco del Condado”

Débense citar as informacións recollidas do seguinte xeito: “La España Moderna”, nº 1, 3/08/1907, páx. 1, www.terraememoria.usc.gal