Fondos

A web está organizada a partir dos fondos da Unidade de Patrimonio Documental e Oral Contemporáneo (UPDOC) creada en 2004 no antigo Departamento de Historia Contemporánea e de América, que recompila unha actividade continuada de construción de fondos orais que principia a finais dos anos 80. Ten orixe no Proxecto HISTORGA de fontes orais (Historia Oral de Galicia) que formou a mais de trinta promocións de estudantes de Historia no manexo da historia oral e que tivo continuidade nos traballos dos tres grupos de investigación en diversos proxectos ao longo destas tres décadas, como o Programa HistAmérica dende 2000, até reunir un amplo fondo de máis de 1.600 entrevistas; e mais o impulso singular do proxecto Nomes e Voces (2006-2010), que recolle actualmente un fondo de arredor de 500 testemuñas orais.A base de datos de Terra e Memoria integra rexistros residentes (dados de alta na propia base de datos) e outros rexistros importados desde dúas bases de datos que funcionan tamén de forma independente: nomesevoces.net e máis o fondo oral de HistAmérica.
 • Nomes e Voces

  Este fondo é resultado dos traballos do Proxecto de Investigación "Nomes e Voces" que naceu ao abeiro das programacións que realizou a Xunta de Galicia con motivo do Ano da Memoria 2006 coa intención de estudar ás vítimas da represión durante a Guerra Civil e a ditadura, e ofrecer á sociedade os datos relativos ás persoas que sufriron persecución por mor da súa posición favorable á democracia republicana.

  O traballo vira ao redor da pescuda dos nomes, das voces e dos lugares da represión para o que se indagou en 2000 procesos sumariais, nos 315 rexistros civís e fixéronse 482 entrevistas para recoller os testemuños dos que pasaron polo cárcere ou estiveron agochados, así como as lembranzas dos seus descendentes.

 • HISTORGA Xeral

  O Fondo HISTORGA (Historia Oral de Galicia), foi creado en 1987 pola profesora Isaura Varela, coa colaboración de Marc Wouters e Xurxo Pantaleón, converténdose nun programa de investigación moi ambicioso e pioneiro, posto en marcha nun momento no que a historia oral aínda tiña un escaso desenvolvemento.

  Pon a disposición do interesado testemuñas sobre aspectos centrais da historia recente de Galicia, como son as máis de 350 gravacións en torno á Guerra Civil e ao exilio, así como as igualmente ricas testemuñas sobre a conflitividade política e social rexistrada no Franquismo e na Transición, ou as referentes á vida cotiá, alimentación, educación,mundo rural ou historia da muller en Galicia.

  Contén testemuños de persoas nacidas ó longo de todo o século XX e aínda no século XIX; como é o caso dunha entrevista realizada a un vigués nado en 1888.

Fondo de imaxes