Fondos

A web está organizada a partir dos fondos da Unidade de Patrimonio Documental e Oral Contemporáneo (UPDOC) creada en 2004 no antigo Departamento de Historia Contemporánea e de América, que recompila unha actividade continuada de construción de fondos orais que principia a finais dos anos 80. Ten orixe no Proxecto HISTORGA de fontes orais (Historia Oral de Galicia) que formou a mais de trinta promocións de estudantes de Historia no manexo da historia oral e que tivo continuidade nos traballos dos tres grupos de investigación en diversos proxectos ao longo destas tres décadas, como o Programa HistAmérica dende 2000, até reunir un amplo fondo de máis de 1.600 entrevistas; e mais o impulso singular do proxecto Nomes e Voces (2006-2010), que recolle actualmente un fondo de arredor de 500 testemuñas orais.A base de datos de Terra e Memoria integra rexistros residentes (dados de alta na propia base de datos) e outros rexistros importados desde dúas bases de datos que funcionan tamén de forma independente: nomesevoces.net e máis o fondo oral de HistAmérica.